Shine Express Stockholm

Vi erbjuder professionella byggnadsarbeten till konkurrenskraftiga priser.

Vi arbetar med både stora och små projekt. Vi kommer alltid att sträva efter att tillgodose era behov även när projektet behöver modifieras eller ändras av någon anledning.

Den stora fördelen med ett samarbete med oss är att alla era renoveringsbehov tillgodoses även när det handlar om el, VVS och isoleringsarbeten. Arbeten utförs av certifierande personer.

Våra priser är konkurrenskraftiga men kvaliteten påverkas inte och vi sätter alltid kunden i första hand.

Vi håller alltid den avtalade tiden, arbetskvaliten och kommunikation med kunden är väldigt viktigt för oss. Vårt motto är att ha en bra affärsrelation med kunden och hålla arbetskostnaderna nere.

Vi gör allt arbete själva, inklusive licenserad VVS och elarbeten. Vi samarbetar med en byggnadsingenjör, samt en person som utför kvalitetskontroll av utförda arbeten enligt de standarder som finns på marknaden.

Vi kan också vara behjälpliga med ansökningar av bygglov och utarbetande av byggnadsplaner.