Lägenhetsrevonering

Lokalrenovering

Köksrenovering

Badrumrenovering

Altan och terrass

Golvläggning

Takläggning

Fönstermontering

Målning

Spackling

Rivning

Tillbyggnad

Vi samarbetar med en byggnadsingenjör. Vi kan också vara behjälpliga med ansökningar av bygglov och utarbetande av byggnadsplaner.
Vi samarbetar med en person som utför kvalitetskontroll av utförda arbeten enligt de standarder som finns på marknaden.
Vi samarbetar med en licenserad VVS företag som utför arbete för våra kunder.
Vi samarbetar med en licenserad elektriker som utför arbete för våra kunder.

Senaste Bilder